rk2007_12.djvu Časopisy Konstructor 2007 - Servisné manuály, schémy, dokumentácia, aplikácie, katalógové listy, elektronika